… autor

 
 
DAVID R. MONTGOMERY…
 
 

David R. Montgomery ja Xena …poseerimas kõrvalasuval üsna vanal fotol koos ekspeditsioonikoeraga Xena, kellele pühendatud ka raamat “Muld”, on Ameerika geoloog ja geomorfoloog, professor Washingtoni Ülikoolis Seattle’s, kus juhib ühtlasi ülikooli geomorfoloogia uurimisgruppi. Montgomery põhiline uurimisala on maastike kujunemine ja areng ning nende mõju ökosüsteemidele ja inimkonnale. Tema geograafiline ulatus on muljetavaldav – lisaks Ameerika loodeosale on ta teadust tegemas Andidel, Tiibetis, Filipiinidel ja mitmetes teistes põnevates paikades, näiteks Marsil.


Montgomery on oma töödes ja tegemistes tublisti avardanud geoloogia haardeulatust. Oma esimeses raamatus „King of Fish: The Thousand-Year Run of Salmon“ (2003) lahkab Montgomery asjaolusid, mis on viinud maailma (keskendudes põhjalikumalt Põhja-Ameerika loodeosale) lõhepopulatsiooni oma huku lävele ning kaasab geomorfoloogia, leidmaks probleemile põhjuseid kui ka lahendust.


Montgomery teine raamat „Dirt: The Erosion of Civilizations“ (2007)(e.k “Muld. Tsivilisatsioonide häving”) on tema seni kõige suuremat tunnustust pälvinud ettevõtmine. Tsivilisatsioonide hukku muldade kurnamisega põhjendav raamat on leidnud suurepärast vastuvõttu erinevatel kontinentidel ning on tänuväärt abiliseks inimestele, kes soovivad näha end ümbritsevas keskkonnas tervikpilti ja seoseid. Geomorfoloogia sidumine ajaloo, bioloogia, arheoloogia, filosoofia ja paljude teiste sotsiaal- ja loodusteadustega annab võimalusi punuda seoste võrku, mis osundabki sellele, miks võitmatud impeeriumid, kõik tugevad ja targad, nii haledalt põrmu langevad. Teatavas mõttes on tegemist ühe viimase appihüüdega tänasele tsivilisatsioonile. “Dirt”i eest sai Montgomery märkimisväärse au osaliseks — 2008. aastal tunnustati teda MacArthuri fondi geeniuse stipendiumiga.


Oma seni viimases raamatus „The Rocks Don’t Lie: A Geologist Investigates Noah’s Flood“ (2012) võtab autor ette Piibli veeuputusloo, uurib selle tagamaid, selgitab läbi ajaloo kristliku maailma suhtestumist maailma, selle loomisesse ja vanusesse ning jõuab välja geoloogia kui teaduse tekkeni ja sajanditepikkuse vägikaikaveoni kristliku kiriku ja geoloogide vahel, mis mõnedes maailmaosades (Ameerika Ühendriigid) pole oma loogilise lõpuni veel kaugeltki jõudnud.

apollo
rara


 
 
 

Hetkel uurib professor Montgomery Põhja-Ameerika loodeosa jõeorgude ning Kirde-India ja Kagu-Tiibeti pinnavormide kujunemislugu. Samal ajal töötab ta koos bioloogist abikaasaga uue raamatu kallal. Nende tulevane teos, mis põhineb muu hulgas autorite koduaia katsetustel, räägib inimese tervise seostest mullaga ja mullaelustiku tähtsusest täisväärtusliku mulla kujunemisel.


David R. Montgomery on hinnatud kolumnist ja ekspert kohalikus Ameerikamaa meedias, kommenteerides “oma” teemasid, mis meedias aeg-ajalt üles kerkivad – maalihked, jõetammid, üleujutused ning loomulikult mullateema, mis talle seni suurimat tuntust toonud. Lisaks ladusale kirjutamisstiilile on professor Montgomery ka väga hea esineja auditooriumi ees ning selle stiilinäidet võitegi siin nautida, kui omate tunnijagu aega, tutvumaks Dirt’is käsitletavate teemadega autori lahkel juhatusel:

Comments are closed.